[./company.html]
[./services.html]
[./index.html]
[./products.html]
[./contact.html]
[./_tn_page_3.html]
[./overlegscheiding.html]
[./_tn_page_3.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

Uw overlegscheidingsadvocaat

Bij de overlegscheiding streven de partijen naar een afhandeling buiten de rechter om. Toch worden de afspraken die u met uw ex-partner maakt, vastgelegd in een overeenkomst; een echtscheidingsconvenant. Dit convenant is bindend. Het is daarom van groot belang dat een in het familierecht gespecialiseerde advocaat u adviseert over alle juridische vragen zoals gezag over de kinderen, kinderalimentatie, partneralimentatie, financiële regelingen en verdeling van de bezittingen. De overlegscheidingsadvocaten doen dit volgens de werkwijze van het Collaborative Divorce Model (zie hieronder) en zijn lid van de vFAS.

Coach

Een echtscheiding verandert uw leven ingrijpend. Het betekent het einde van een levensfase, maar ook het begin van een nieuw leven. Daar komen veelal gevoelens bij zoals woede, verdriet, schuldgevoel en onmacht. Door deze gevoelens lopen de gemoederen tussen de ex-partners snel op. Een coach of een psycholoog kan u helpen met het verwerken van verdriet en de emotionele belasting. Hierbij worden tegelijkertijd doelen voor het heden en voor de toekomst gesteld. Met uw coach werkt u aan het optimaliseren van uw sterke kanten. Ook stimuleert uw coach u om uw beste beentje voor te zetten tijdens de overlegscheiding en daarna op positieve wijze een nieuw leven op te pakken.

Financieel deskundige

Het echtscheidingsconvenant legt uw financiële positie vast voor uw toekomst. Het is dus van groot belang dat het convenant goed doordacht is, zeker als uw ex-partner meer bijdroeg aan het gezinsinkomen dan u. Een financieel deskundige assisteert en ondersteunt u bij het beschermen van uw belangen en helpt u bij het in kaart brengen van de financiële opties. Vervolgens kunt u samen met de financieel deskundige een plan opstellen voor uw volgende levensfase.

De kinderdeskundige

Kinderen lijden misschien wel het meest onder een echtscheiding. Ook zijn zij het minst in staat hun gevoelens te begrijpen of te uiten. Hun wereld wordt overhoop gehaald op een manier die zij totaal niet kunnen bevatten. Praten met de ouders kan moeilijk zijn of zelfs onmogelijk. Een belangrijk doel van de overlegscheiding is dat de kinderen prioriteit hebben. De speciaal opgeleide kinderdeskundige voert gesprekken met de kinderen en begeleidt hen in het praten over hun gevoelens over de scheiding. De kinderen worden daarbij aangemoedigd op een creatieve manier over hun toekomst mee te denken. De eindverantwoordelijkheid blijft natuurlijk bij de ouders liggen. Daarna brengt de kinderdeskundige verslag uit aan het overlegscheidingsteam. Zo wordt rekening gehouden met de toekomst van de kinderen en wordt mede aan de hand daarvan het ouderschapsplan opgesteld.

Van Riessen Familierecht
Respectvol uit elkaar

 Het team