[./_tn_page_3.html]
[./index.html]
[./company.html]
[./services.html]
[./products.html]
[./contact.html]
[./_tn_page_3.html]
[http://www.faqt.nl/recent/jong-scheiden-is-meer-lijden/]
[Web Creator] [LMSOFT]

 Echtscheiding
Van Riessen Familierecht
Respectvol uit elkaar
Echtscheiding, hoe werkt dat?
  
U en uw partner hebben besloten uit elkaar te gaan. Een groot aantal zaken moet worden geregeld. Wie gaat waar wonen? Wie ‘krijgt’ de kinderen? Hoe wordt het vermogen verdeeld? Bij de beantwoording van deze en andere vragen bent u op zoek naar een deskundige die u kan bijstaan en adviseren.

Scheidingsbemiddeling of twee advocaten?
Besluit u een scheidingsprocedure te starten, dan heeft u de keuze uit drie trajecten:

Bemiddelen (mediation)
U en uw partner kiezen voor een scheidingsmediator. Tijdens de bemiddelingsgesprekken probeert u in onderling overleg tot overeenstemming te komen over alles wat moet worden geregeld. U wordt zowel op juridisch als op relationeel en emotioneel gebied begeleid. Bij dit laatste moet u denken aan het op gang brengen van de verwerking en het ontwikkelen van een nieuw communicatiemodel. De scheidingsbemiddelaar houdt, als neutrale derde, de belangen van beide partijen in het oog.
Meer informatie over deze vorm van bemiddeling/mediation kunt u vinden in de brochures ‘Scheiden zonder ruzie’ en ‘Samen uit elkaar’.

Collaborative Divorce (Overlegscheiding)
U wilt wel samen de echtscheiding in overleg regelen, maar wilt daarbij ieder een iegen advocaat. Dan is de overlegscheiding het goede alternatief. Een regeling buiten de rechter om waarbij ieder belangen worden gewaarborgd door de deskundige bijstand van een advocaat.
Onder begeleiding van een coach die de procedure bewaakt, onderhandelen partijen om de gevolgen van de echtscheiding te regelen.
Daar waar nodig kan ook een onafhankelijke financieel adviseur en/of kinderdeskundige worden ingeschakeld.


Niet bemiddelen en geen overlegscheiding?
Is het niet mogelijk - of niet wenselijk - om de scheidingsprocedure via bemiddeling tot een goed einde te brengen? Dan schakelen u en uw partner allebei een eigen advocaat in. We praten dan over een echtscheidingsprocedure ‘op tegenspraak’. U bespreekt met uw advocaat wat de gewenste situatie ná de scheiding is. Uw advocaat neemt vervolgens contact op met de advocaat van uw partner om te kijken òf enhoe er tot overeenstemming kan worden gekomen.


Jong scheiden is meer lijden

Scheiden is geen pretje, dat weet iedereen. Maar wist je dat jonge mensen meer last hebben van een ‘break up’ dan ouderen? Mannen vrouwen tussen de 35 en 41 lijden het meest, uit onderzoek van Michigan State University blijkt dat nieuwbakken singles na de scheiding minder gezond zijn dan hun getrouwde soortgenoten.   -meer-